Nasze przedszkole w duchu wartości i zasad wiary katolickiej, realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

W bieżącym roku szkolnym pracujemy w oparciu o następujące programy:

  • „Kocham przedszkole” Mirosława Pleskot i Agnieszka Staszewska-Mieszek
  • „Program wychowania przedszkolnego Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny” s. Eligia Barbara Chomicka i s. Henryka Mirosława Stachlewicz
  • „Kocham dobrego Boga” – program katechetyczny pod red. Elżbiety Osewskiej i ks. Józefa Stali

Korzystamy z pakietu edukacyjnego wydawnictwa WSiP „Drużyna marzeń”.