Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny jest zgromadzeniem misyjnym. Nasze siostry pracują m.in. w Zambii, Kenii i Tanzanii. Prowadzimy akcję adopcji dziecka afrykańskiego na odległość. Włączyliśmy się w tą akcję jako cała społeczność przedszkolna i zaadoptowaliśmy dziewczynkę Weddy Gatwiri Murithi, która uczy się w szkole w Kagaru.

Rokrocznie w Tygodniu Misyjnym przypadającym w październiku organizujemy w przedszkolu różnorodne akcje mające na celu pozyskanie funduszy na wyżywienie, naukę i utrzymanie afrykańskich dzieci. Wspieramy także działalność naszych sióstr misjonarek.