Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

W duchu wartości i zasad wiary katolickiej, realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Dbamy o to, by każde dziecko rozwijało się wszechstronnie, a przede wszystkim, by mogło odkrywać talenty złożone, przez Pana Boga, w jego małym serduszku.

Rodzinna i kameralna atmosfera panująca w przedszkolu pomaga dzieciom dojrzewać w klimacie bezpieczeństwa i radości.

Staramy się wykorzystywać każdą okazję, aby wspierać rodziców i wspierać ich w katolickim wychowaniu dzieci. Wychowanie religijne zmierzające do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju dziecka jest realizowane poprzez różne formy:

Religia – dzieci uczestniczą w niej 1-2 razy w tygodniu, poznają prawdy objawione przez Boga w Biblii.

Codzienna modlitwa – czas osobistego spotkania z Panem, wychowania do wiary i życia nią na codzień. W październiku szczególne znaczenie przywiązujemy do modlitwy różańcowej. Listopad jest dla nas miesiącem szczególnej pamięci modlitewnej o zmarłych.

Warsztaty misyjne – korzystając z doświadczeń misyjnych prowadzimy dla dzieci wartsztaty, które pozwalają im poznać inne zakątki świata i poczuć się odpowiedzialnym za ludzi, którzy żyją w ubóstwie.