Boże, Ty dla większej chwały Twego imienia
sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy
w dziele zjednoczenia chrześcijan,
spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się
w prawdziwej wierze i bratniej miłości
pod przewodnictwem jednego Pasterza,
a mnie udziel łaski…,
o którą z ufnością proszę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bł. Bolesławo, módl się za nami /3x