7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
8.30 – 9.00 Zabawy i zajęcia zorganizowane, ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 Modlitwa poranna, Śniadanie
9.30 – 11.45 Zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna.
12.00 – 12.30 Modlitwa przed obiadem, Obiad
12.30 – 14.00 Odpoczynek poobiedni; grupy starsze: ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca indywidualna; grupy młodsze: relaks przy muzyce, bajce, zabawy tematyczne, praca indywidualna.
14.30 – 15.00 Modlitwa, Podwieczorek
15.00 – 16.30 Gry i zabawy edukacyjne, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, zabawy według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu.