535 888 124 oraz 796 888 244 ul. Słowackiego 2, 05-120 LegionowoNAS

Drogi Rodzicu – na pewno chcesz dla swojego Dziecka wszystkiego co jest najlepsze, chcesz wychować swoje Dziecko na wierzącego we własne siły, przekonanego o własnej wartości porządnego człowieka.

To piękne, ale i trudne zadanie, a fachową pomocą w tym służy nasza placówka, dla której priorytetem jest radość dzieci i zadowolenie rodziców.

Nasza placówka „Active Kids”, mieści się w dużym, wolnostojącym, domu z ogrodem, w pobliżu centrum Legionowa, na ul. J. Słowackiego 2. Jej celem jest odpowiedź na potrzeby małych dzieci i ich rodziców.

Do zobaczenia w .


O MÓWIĄ NAS?

ASZA MIJA

Co dzieci lubią najbardziej? Bawić się! A poprzez zabawę zdobywają, niepostrzeżenie i bez trudu, nową wiedzę i umiejętności. Zabawa poprzez wyzwolenie naturalnej radości ułatwia dzieciom wkroczenie w grupę, oswojenie się z nową sytuacją zabawy pod opieką innej osoby niż rodzic i pomaga w nauce samodzielności.

W nauce samodzielności pomaga zasada trzech stopni, odnosząca się do rodzicielskiego wsparcia podczas zajęć:

1. rodzic wraz z dzieckiem aktywnie uczestniczy w zabawie;

2. dziecko bawi się w grupie pod kierunkiem pedagoga, rodzic pozostaje biernym obserwatorem;

3. dziecko samodzielnie uczestniczy w zajęciach, a rodzic idzie na....kawę.

Załoga placówki „Active Kids” skupia się na dziecku, proponuje to, co jest zgodne z potrzebą i godnością dziecka, stawia na kreatywność, aktywizuje myślenie, uczy radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością i otoczeniem, kształtuje u dzieci odporność emocjonalną, aby radziły sobie w trudnych sytuacjach. Pielęgnuje i rozwija w dziecku poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie obowiązku i samodyscyplinę. Ułatwia dziecku doświadczać otaczający świat wszystkimi zmysłami, co pozwala dziecku go zrozumieć. Wpływa motywująco i zachęcająco w rozwijaniu talentów. Pomaga dzieciom w budowaniu systemu wartości, tak aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.Zajęcia dla przedszkolaków składają się, oprócz zajęć realizowanych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, także ze stałych punktów-rytuałów, dających dzieciom poczucie bezpieczeństwa, takich jak np. śpiewanie na powitanie, wspólny posiłek, ćwiczenia relaksacyjne, pożegnanie wokół kolorowego spadochronu.Zajęcia i zabawy dostosowane są do umiejętności i możliwości dziecka, a także jego zainteresowań.

AMOWY PAN DNIA


7:00 - 8:00
Zabawy indywidualne i grupowe proponowane przez nauczyciela; obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka
8:00 - 8:50
Zabawy grupowe inspirowane przez nauczyciela (ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne i inne); Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych; ćwiczenia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu treści programowych lub pewnych umiejętności; zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
8:50 - 9:30
Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie
9:30 - 10:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy po angielsku
10:00 - 11:00
Zajęcia dydaktyczne
11:00 -11:30
Czynności porządkowe, mycie rąk , drugie śniadanie
11:30 - 12:30
Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw, czytanie książeczek.
12:30 - 13:10
Czynności porządkowe, mycie rąk, obiad
13:10 -13:20
Mycie rąk i zębów, porządki
13:20 - 14:50
Leżakowanie, czytanie książek, słuchanie piosenek i bajek z płyt
14:50 - 15:30
Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek
15:30 - 17:00
Zabawy na placu przedszkolnym ,swobodna zabawa, gry planszowe, bajki angielskie, słuchanie muzyki, bajek z płyt, kontakt nauczyciela z rodzicami
17:00 - 17:20
Czynności porządkowe, mycie rąk, przekąska popołudniowa
17:20 - 18:00
Swobodna zabawa, rozchodzenie się dzieci, kontakt nauczyciela z rodzicami


ENNIK
* Opłata obejmuje realizację podstawy programowej MEN, zajęcia edukacyjne oraz zabawy okazjonalne m.in: dzień dziecka,spotkanie z mikołajem, bal karnawałowy...
** Bez opłaty wpisowej, ważne przez jeden miesiąc.

Zapisy prowadzone są przez cały rok, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń na życzenie rodziców, wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę z dyrekcją placówki.
Zniżki przy zapisie rodzeństwa!ALERIA DJĘĆ
OKALIZCJAONTAKTPRZEDSZKOLE
ACTIVE-KIDS
ul. Słowackiego 2
05-120 Legionowo
Tel: 535 888 124
Tel 2: 796 888 244


Podaj wynik: X =


Nasza placówka uzyskała pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Legionowie, jest wpisana do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych gminy Legionowo pod numerem ewidencyjnym 23/2016.PROJEKT I WYKONANIE STRONY WWW:
MINISTERSTWO PROPAGANDY