Przedszkole
Legionowo

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Active Kids” w Legionowie jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble i zabawki, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dziecka. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Mobirise

Najważniejszy

Jest uśmiech Twojego dziecka! Dokładadamy wszelkich starań by zawsze gościł na twarzy Twojego dziecka

Lokalizacja

Nasze przedszkole w Legionowie położone jest w bliskim centrum, a także przy stacji PKP Legionowo

Karnety

Jeżeli zajdzie potrzeba opieki nad Twoim dzieckiem to możesz wykupić karnety godzinowe

Zajęcia

W naszym przedszkolu oferujemy także zajęcia dodatkowe dla dzieci. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami

Dowiedz się więcej

O naszym przedszkolu

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Active Kids” w Legionowie jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble i zabawki, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dziecka. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. W placówce preferujemy pracę indywidualna i w małych zespołach.
Nasze przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA:
Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
Metoda Weroniki Sherborne
Metoda Carla Orffa
Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
Odmienna metoda nauki czytania
Sztuka składania papieru Origami
Pedagogika zabawy
Drama
Zabawy badawcze
Doświadczenia
Obserwacje przyrodnicze
Metoda ćwiczeń grafomotorycznych
Metoda samodzielnych doświadczeń
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
Bajko terapia.

Przedszkole w Legionowie

Nasza misja

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dążymy do tego aby praca naszej placówce opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki.
Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie a Ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany.
Przedszkole promuje zdrowy styl życia dzieci w domu i przedszkolu poprzez realizację projektu Akademii Przedszkolaka, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

Formy współpracy

Z przedszkolem

- zebrania grupowe
- spotkania indywidualne
- „ Kącik Rodzica”
- zajęcia otwarte
- uroczystości wewnątrz przedszkolne
- organizowanie spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych z nauczycielem i specjalistami

Ramowy plan dnia w przedszkolu

Czyli co, gdzie i kiedy

 • 7:00 - 8:00 - Zabawy indywidualne i grupowe proponowane przez nauczyciela; obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka
 • 8:00 - 8:50 - Zabawy grupowe inspirowane przez nauczyciela (ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne i inne); Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych; ćwiczenia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu treści programowych lub pewnych umiejętności; zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • 8:50 - 9:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie
 • 9:30 - 10:00 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy po angielsku
 • 10:00 - 11:00 -  Zajęcia dydaktyczne
 • 11:00 - 11:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk , drugie śniadanie
 • 11:30 - 12:30 - Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw, czytanie książeczek
 • 12:30 - 13:10 -  Czynności porządkowe, mycie rąk, obiad
 • 13:10 -13:20 - Mycie rąk i zębów, porządki
 • 13:20 - 14:50 - Leżakowanie, czytanie książek, słuchanie piosenek i bajek z płyt
 • 14:50 - 15:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek
 • 15:30 - 17:00 - Zabawy na placu przedszkolnym ,swobodna zabawa, gry planszowe, bajki angielskie, słuchanie muzyki, bajek z płyt, kontakt nauczyciela z rodzicami
 • 17:00 - 17:20 - Czynności porządkowe, mycie rąk, przekąska popołudniowa
 • 17:20 - 18:00 - Swobodna zabawa, rozchodzenie się dzieci, kontakt nauczyciela z rodzicami

Cennik

Naszego przedszkola

* Opłata obejmuje realizację podstawy programowej MEN, zajęcia edukacyjne oraz zabawy okazjonalne m.in: dzień dziecka,spotkanie z mikołajem, bal karnawałowy...
** Bez opłaty wpisowej, ważne przez jeden miesiąc.
Zapisy prowadzone są przez cały rok, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń na życzenie rodziców, wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę z dyrekcją placówki.
Zniżki przy zapisie rodzeństwa! 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez:

 • Tel: 535 888 124 lub 796 888 244
 • E-mail: biuro@przedszkolelegionowo.pl
 • 05-120 Legionowo, ul. Juliusza Słowackiego 2
 • Nasza placówka uzyskała pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Legionowie, jest wpisana do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych gminy Legionowo pod numerem ewidencyjnym 23/2016.