Do Anioła Stróża – s. Eligia Chomicka
Przyjacielu mój najmilszy, aniołku co mnie strzeżesz,
Ja (imię dziecka) stoję dziś przed Tobą i oddaję siebie.
Strzeż mnie dnia każdego, od wszelkiego złego.

Do Bł. Bolesławy – s. Eligia Chomicka
Błogosławiona Bolesławo, Patronko naszego przedszkola,
Módl się za nami do Boga, niech spełnia się w nas Jego wola.
W rodzinach niechaj miłość przybędzie,
Byśmy z wszystkimi zgodnie żyli wszędzie.

Niedziela misyjna – s. Eligia Chomicka
Cóż to znaczyć może,
Stajemy przed Tobą, nasz łaskawy Boże:
Niosąc tę modlitwę, ofiary i serce, by na świecie
Żaden człowiek nie był głodny więcej.
Głodny Twej miłości, dobroci i wiary,
Przyjmij dziś o Boże, te nasze ofiary.
Aby każde dziecko to małe i duże,
Które jest daleko stąd, miało w naszych miłujących
Sercach swój szczęśliwy dom.

Modlitwa za misjonarzy – Małgorzata Nieścior
Za misjonarzy się dzisiaj modlimy
Ciebie dobry Boże o pomoc dla nich prosimy.
Daj im wiarę, zdrowie i siły,
By wszystkich ludzi do Ciebie prowadzili.

Czekam na Ciebie Jezu – s. Eligia Chomicka
Czekam na Ciebie Jezu, serce swoje Ci daję.
Przyjdź, zamieszkaj w mym domu,
Niech będzie Twoim mieszkaniem.
Światełko w sercu zapalę, przez moje dobre uczynki,
Przyjdź o Jezu do dzieci, przyjdź o Jezu do wszystkich.