Przedszkole
Legionowo

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Active Kids” w Legionowie jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble i zabawki, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dziecka. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Mobirise

Najważniejszy

Jest uśmiech Twojego dziecka! Dokładadamy wszelkich starań by zawsze gościł na twarzy Twojego dziecka

Lokalizacja

Nasze przedszkole w Legionowie położone jest w bliskim centrum, a także przy stacji PKP Legionowo

Karnety

Jeżeli zajdzie potrzeba opieki nad Twoim dzieckiem to możesz wykupić karnety godzinowe

Zajęcia

W naszym przedszkolu oferujemy także zajęcia dodatkowe dla dzieci. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami

Dowiedz się więcej

O naszym przedszkolu

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Active Kids” w Legionowie jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble i zabawki, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dziecka. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. W placówce preferujemy pracę indywidualna i w małych zespołach.
Nasze przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
METODY NAUCZANIA STOSOWANE W PRACY PRZEDSZKOLA:
Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
Metoda Weroniki Sherborne
Metoda Carla Orffa
Metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
Odmienna metoda nauki czytania
Sztuka składania papieru Origami
Pedagogika zabawy
Drama
Zabawy badawcze
Doświadczenia
Obserwacje przyrodnicze
Metoda ćwiczeń grafomotorycznych
Metoda samodzielnych doświadczeń
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
Bajko terapia.

Przedszkole w Legionowie

Nasza misja

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dążymy do tego aby praca naszej placówce opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki.
Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie a Ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany.
Przedszkole promuje zdrowy styl życia dzieci w domu i przedszkolu poprzez realizację projektu Akademii Przedszkolaka, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

Formy współpracy

Z przedszkolem

- zebrania grupowe
- spotkania indywidualne
- „ Kącik Rodzica”
- zajęcia otwarte
- uroczystości wewnątrz przedszkolne
- organizowanie spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych z nauczycielem i specjalistami

Ramowy plan dnia w przedszkolu

Czyli co, gdzie i kiedy

 • 7:00 - 8:00 - Zabawy indywidualne i grupowe proponowane przez nauczyciela; obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka
 • 8:00 - 8:50 - Zabawy grupowe inspirowane przez nauczyciela (ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne i inne); Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych; ćwiczenia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu treści programowych lub pewnych umiejętności; zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • 8:50 - 9:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie
 • 9:30 - 10:00 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy po angielsku
 • 10:00 - 11:00 -  Zajęcia dydaktyczne
 • 11:00 - 11:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk , drugie śniadanie
 • 11:30 - 12:30 - Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw, czytanie książeczek
 • 12:30 - 13:10 -  Czynności porządkowe, mycie rąk, obiad
 • 13:10 -13:20 - Mycie rąk i zębów, porządki
 • 13:20 - 14:50 - Leżakowanie, czytanie książek, słuchanie piosenek i bajek z płyt
 • 14:50 - 15:30 - Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek
 • 15:30 - 17:00 - Zabawy na placu przedszkolnym ,swobodna zabawa, gry planszowe, bajki angielskie, słuchanie muzyki, bajek z płyt, kontakt nauczyciela z rodzicami
 • 17:00 - 17:20 - Czynności porządkowe, mycie rąk, przekąska popołudniowa
 • 17:20 - 18:00 - Swobodna zabawa, rozchodzenie się dzieci, kontakt nauczyciela z rodzicami

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez:

 • Tel: 535 888 124 lub 796 888 244
 • E-mail: biuro@przedszkolelegionowo.pl
 • 05-120 Legionowo, ul. Juliusza Słowackiego 2
 • Nasza placówka uzyskała pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Legionowie, jest wpisana do ewidencji szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych gminy Legionowo pod numerem ewidencyjnym 23/2016.